นอนนานแค่ไหน ถึงจะพอ?

บ่อยครั้งที่เราเหนื่อยง่วง หาวอยากนอนมากๆซึ่งคุณอาจจะนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาทํางานต่อต้องนอนกี่ชั่วโมงล่ะถึงจะเพียงพอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องการนอนหลับให้เพียงพอและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการทดลองแบ่งเป็นสามคนโดยคนแรก ให้นอนแปดชั่วโมงคนที่สองให้นอนหกชั่วโมงและคนสุดท้ายนอนเพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากผ่านไปเป็นเวลากว่าสิบสี่วัน

ผลปรากฏว่าคนแรกมีสมาธิสั้นหรือมีปัญหาด้านความรู้และความเข้าใจเล็กน้อยคนที่สอง จะมีปัสสาวะที่มีความเข้มข้นของสารต่างๆมากกว่าคนที่นอนหลับเพียงพอแปดชั่วโมงต่อคืนซึ่งหมายความว่าคนที่นอนน้อยมีโอกาสที่จะประสบภาวะขาดน้ำสูงและคนสุดท้ายนอนเพียงสี่ชั่วโมงประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับคนที่สอง และง่วงซึมตลอดเวลา

นอนนานแค่ไหน ถึงจะพอ?
นอนนานแค่ไหน ถึงจะพอ?

สรุปได้ว่าระบบการทํางานของสมองจะเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆ เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอหากนอนในระยะเวลาที่เหมาะสมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สมองได้ฟื้นฟูการอดนอนหรือนอนน้อยเป็นเวลานานเป็นเดือนๆ เป็นปีหรือเรื้อรังต้องใช้ระยะเวลานานมากเพื่อฟื้นฟูระบบการทํางานของสมองและร่างกายลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการติดหนี้ชั่วโมงในการนอนรายรับคือระยะเวลานอนรายจ่ายก็คือสุขภาพหากคุณนอนไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอคุณต้องควบคุมความสมดุลทั้งสองฝ่าย

แล้วต้องนอนกี่ชั่วโมงล่ะโดยส่วนใหญ่แล้วแหล่งความรู้หลายสํานักจะบอกว่าระยะเวลาที่ดีที่สุดคือแปดถึงเก้าชั่วโมงแต่จริงจริงแล้วสําหรับคนที่มีภาวะโรคหัวใจเบาหวาน ความดันไม่เหมาะแก่การนอนแปดถึงเก้าชั่วโมงเพราะอาจสุ่มเสี่ยงให้เกิดภาวะถดถอยของโรคที่มีอยู่แล้วและยังทําให้เกิดโรคอ้วนอีกเช่นกันดังนั้นการนอนมากเกินไป ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย

ซึ่งสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้ด้วยเช่นกันโดยมีการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ว่าการนอนในระยะเวลาหกถึงเจ็ดชั่วโมงไม่ได้รับผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใดๆนักวิจัยยังทดลองเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมยีนของหนูและสังเกตการนอนผลปรากฏว่าหนูตื่นตัวได้นานกว่าหนูปกตินั่นก็หมายความว่าระยะเวลาการนอนที่ไม่สั้นไม่นานมีประสิทธิภาพดีกว่าการนอนนานๆหรือสั้นเกินไปครับ