ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ มีอะไรบ้าง?

เชื่อหรือไม่ว่าการทำสมาธิให้ประโยชน์หลายอย่างมาก ๆ ต่อร่างกาย คุณอาจเคยเห็นหนังกำลังภายในหลายเรื่องที่สอนการกำหนดจิต และความสงบนิ่ง ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาว่า การทำสมาธิส่งผลดียังไงต่อร่างกาย ผลปรากฎว่าการทำสมาธิช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวลและเพิ่มความอดทน ซึ่งการทำสมาธิคือการทำให้สมองได้พักผ่อน ปล่อยวางและละทิ้งความวุ่นวายรอบข้างออกไป

เมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างพระและคนธรรมดา ซึ่งพระจะมีกิจวัตรในการนั่งกรรมฐาน ถือศีล ง่าย ๆ ก็คือกิจวัตรประจำไม่เหมือนคนโดยทั่วไป ผลปรากฎว่าพระหรือคนที่ทำสมาธิบ่อย ๆ มีความเข้าอกเข้าใจในสัจธรรมต่าง ๆ มากกว่าคนธรรมดาที่ไม่เคยนั่งสมาธิ เป็นเพราะว่าเมื่อเรานั่งสมาธิ สมองของเรา สมองจะปล่อยคลื่นที่เรียกว่าอัลฟ่า (Alpha) ออกมา และเมื่อเราสามารถพัฒนาในการทำสมาธิขั้นสูงขึ้นได้ สมองจะปล่อยคลื่นธีต้า (Theta) ซึ่งทำสมองลดการตอบสนองต่อส่งรบกวนรอบข้าง

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ
ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

ซึ่งการทำสมาธิช่วยให้สมองมีความจำได้ดีขึ้น ลดความเครียด ลดความดันโลหิตสูง ลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) หรือสารความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดโรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน ลดการอยากสูบบุหรี่ หากปฏิบัติสมาธิติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะเห็นผลได้ดีขึ้นครับ ไม่เพียงแค่การนั่งสมาธิที่จะช่วยลดการก่อให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ

แต่ควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งให้แก่ร่างกาย หากลองเปรียบเทียบ การนั่งสมาธิเหมือนเป็นการออกกำลังกายสมอง เพิ่มความจำลดความเครียด แต่การออกกำลังกายคือการเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ดังนั้นเราควรปฎิบัติควบคู่เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีครับ