พรสวรรค์ หรือจะสู้ พรแสวง สุดท้ายใครคือผู้ชนะ?

หากคุณอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดหรือนักดนตรีฝีเยี่ยมยอด คุณต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อสร้างความชำนาญ บางคนอาจมีอาจมองว่าคนเก่ง ๆ เขาอาจเกิดมาด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นมากกว่าการฝึกฝน แล้วระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวง สิ่งไหนดีกว่ากันละ ?

“พรสวรรค์” หมายถึงสิ่งพิเศษที่บุคคลหนึ่งได้รับมาจากธรรมชาติจะด้วยพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ ตามที เช่น เล่นดนตรีหรือกีฬาเก่ง ฉลาดมี IQ สูง พูดเก่ง ร้องเพลงเก่ง ฯลฯ ส่วน “พรแสวง” หมายถึงการ ฝึกฝน ฝึกจนมีทักษะ หรือความสามารถเป็นเลิศได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งพิเศษที่มีติดตัวมา

พรสวรรค์ หรือจะสู้ พรแสวง

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทำลองโดยให้คน 10 คนเล่นกีฬาโดยไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อน และควบคุมการออกกำลังกายหรือฝึกฝนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ซึ่งผลปรากฎว่าบางคนมีการพัฒนาการที่ดีมากและบางคนก็ไม่ซึ่งนี้อาจเป็นการอธิบายได้ว่า แม้เราจะฝึกฝนมาเหมือนกัน แต่ความสามารถหรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีได้ทุกคนครับ พรสวรรค์นั้นถูกส่งมาในรูปแบบของพันธุกรรมหรือยีนส์เด่น

นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ากว่า 50 % ของนักกีฬาส่วนมากมียีนส์เด่น ซึ่งทำให้พวกเขาโดดเด่นในทักษะนั้น ๆ รวมถึงความสามารถในการอดทน เพราะว่าคนที่มีความอดทนต่ำส่วนมากจะไม่ค่อยมียีนส์เด่น แต่กลุ่มคนที่มีความอดทนสูงมักมี ยีนส์เด่น ดังนั้นนักกีฬาเก่ง ๆ จึงมีความอดทนสูงในการฝึกฝนตัวเองบวกกับยีนส์เด่นที่มีอยู่แล้วครับ

แต่จริง ๆ แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้มีเพียงแค่พรสวรรค์หรือพรแสวงเท่านั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยร่วมด้วยที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเป็นจังหวะเวลา โอกาสและทุน ที่มีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ครับ