เด็กชาย ฉลาดกว่า เด็กหญิงจริงมั้ย

เป็นปัญหาที่มีมานานกับคําถามว่าเด็กผู้ชายฉลาดกว่าผู้หญิงจริงไหมในเรื่องราวอดีตต่างๆ ที่ผ่านมาคุณอาจจะเห็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงและรวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงจริงๆ แล้วสมองของผู้ชายมีขนาดที่ใหญ่กว่าผู้หญิงถึงแปดถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับและขนาดร่างกายที่ต่างกันด้วยเช่นกันถึงแม้ผู้หญิงจะมีสมองที่เล็กกว่าผู้ชายแต่ก็มีรอยหยักที่มากกว่าอย่างไรก็ตาม สมองที่ใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีไปเสียทั้งหมดนะครับปลาวาฬ โลมา หรือช้างก็มีสมองที่ใหญ่กว่ามนุษย์มากๆพวกมัน มีความแตกต่างทางโครงสร้างและเก่งในแต่ละด้านอีกด้วยครับ

เมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างการทํางานของสมองผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายจะมีจุดเชื่อมโยงในแต่ละซีกมากกว่าผู้หญิงในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีจุดเชื่อมสมองระหว่างซีกมากกว่าผู้ชายมีการทดสอบพฤติกรรมระหว่างชายและหญิงโดยลองเล่นกิจกรรมต่างๆ เช่นสมุดระบายสีและวีดีโอเกมผลปรากฏมีความแตกต่างกันเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งแปลว่าทั้งสองเพศไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นกว่าเพศตรงข้ามในกิจกรรมดังกล่าว

ดังนั้นขนาดของสมองจุดเชื่อมโยงสมองที่ต่างกัน หรือเรื่องเพศก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชายหรือผู้หญิงฉลาดกว่ากันครับแต่มีความสามารถที่ต่างกันเช่นผู้หญิงมีความโดดเด่นด้านภาษามากกว่าผู้ชายแต่ในทางกลับกันผู้ชายจะมีความสามารถที่โดดเด่นในการคํานวณทิศทาง

เด็กชาย ฉลาดกว่า เด็กหญิง
เด็กชาย ฉลาดกว่า เด็กหญิง

นักวิจัยค้นพบว่าจริงๆ แล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทําให้คนเราฉลาดเกิดจากสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราอยู่รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนเป็นต้นซึ่งความสามารถและเพศสภาพยังเป็นปัญหาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการสมัครงานเช่นหากมีการประกาศรับสมัครงานในตําแหน่งที่สูงเงินเดือนดีถ้ามีผู้สมัครที่มีโปรไฟล์ดีมากอยู่สองคนแต่เป็นผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะถูกจ้างมากกว่าครับเพราะคนในสังคมยังเชื่อและให้ความสําคัญว่าผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิง

จริงๆ แล้วเราได้รับการฝังเมมโมรี่ว่าผู้ชายเก่งกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้องซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ครูมักจะเลือกแต่เด็กผู้ชายหรือการอบรมสั่งสอนจากครูก็มีส่วนทําให้เด็กฝังชุดความคิดว่าผู้ชายเก่งกว่าและเป็นการปิดกั้นความสามารถของตัวเองอีกด้วยครับดังนั้นความฉลาดหรือความเก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพ

แต่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาศัยสังคมที่อยู่และการอบรมสั่งสอนครับดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความเก่งความสามารถก็ยังเท่ากันครับแต่อาจจะมีความถนัดแตกต่างกันในแต่ละเพศแต่ละวัยดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราควรเชื่อว่าทั้งสองเพศเท่าเทียมกันนะครับ