ถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่ จะเป็นอย่างไร?

หากโลกนี้ไม่มีมนุษย์คุณคิดว่าจะเป็นยังไงครับ เป็นหนึ่งคําถามที่คุณอาจจะกําลังสงสัย เพราะปัจจุบันโลกของเราได้รับผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน การสูญพันธุ์ของสัตว์บางสายพันธุ์ และรวมไปถึงผลกระทบต่างต่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น นับตั้งแต่สมัยยุคดึกดําบรรพ์ มนุษย์มีการพัฒนาได้ดีที่สุด ทางด้านกายภาพ และ ความคิด ทําให้มนุษย์ เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารลําดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ครับ

แล้วถ้าสมมุติว่าอยู่อยู่วันหนึ่งมนุษย์หรือคน ได้หายไปจากโลกนี้แล้วล่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วโลกจะเป็นอย่างไร ลองจินตนาการดูว่าเมื่อมนุษย์หายไป แน่นอนว่าโรงงานไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก สัตว์ที่อยู่ในการดูแลของคน ไม่ว่าจะเป็นวัวกว่าหลายล้านตัว หมูและไก่ อาจจะต้องหากินด้วยตัวเอง แต่พวกมันเหล่านั้นต้องตกอยู่ในกลุ่มห่วงโซ่ชั้นล่าง หรือลองลงมาจากสัตว์ที่อยู่อาศัยในป่าเช่น หมาป่า แมวป่า เป็นต้นครับ

แม้กระทั่งหนูหรือแมลงสาบ ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยล่ะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่คุณกําลังสงสัย หากหมู่บ้านที่เราเคยอยู่นั้นปราศจากผู้อยู่อาศัย จะเกิดอะไรขึ้น ด้วยการวางแผนระบบผังเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วม แน่นอนว่าหมู่บ้านอาจจะมีต้นไม้น้อยใหญ่เกิดขึ้น ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ต่างๆ ตามรอบบ้าน หรืออาจจะเกิดน้ำท่วมหรือไฟไหม้ก็เป็นไปได้ครับ เพราะถ้าเกิดภัยพิบัติในบ้านเมือง โดยปกติมนุษย์เราจะมีสวัสดิการกลุ่มภัยพิบัติเช่น นักดับเพลิง กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพื่อป้องกันภัยในทุกรูปแบบ แต่เมื่อพวกเขาหายไปจากโลกนี้ ภัยพิบัติก็จะลามไปโดยปริยายครับ

ถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่
ถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่

มนุษย์ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างมามากมาย เพื่ออํานวยความสะดวก และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงคิดค้นรังสีแม่เหล็ก เพื่อเชื่อมต่อคมนาคม หรือวิทยุดาวเทียม เมื่อไม่มีมนุษย์คอยจัดการ นวัตกรรมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการย่อยสลาย และกลายเป็นตะกอนในที่สุดครับ ร้อยปีต่อมาเมื่อโลกปราศจากมนุษย์ สิ่งปลูกสร้างที่ทําจากไม้ แน่นอนว่าต้องหายไปตามกาลเวลา แต่สําหรับอาคารบ้านเรือน รถหรือแม้กระทั่งสะพานที่ทําจากคอนกรีตและเหล็ก อาจจะหายไปอย่างช้าๆ ด้วยการกัดกร่อน ของธรรมชาติน้ำ อากาศ และแสงแดด รวมไปถึงสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในช่วงที่มนุษย์เป็นใหญ่ ก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น และกลับมาอยู่ลําดับต้นๆ ของห่วงโซ่อาหาร

สัตว์ที่ถูกกักขังในสวนสัตว์ก็จะออกมาจากกรง และเพิ่มประชากร พูดได้เลยว่าธรรมชาติกําลังฟื้นฟูตัวเองละครับ ร้อยล้านปีต่อมา ธรรมชาติอาจจะฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ แต่บางสิ่งต้องใช้ระยะเวลาย่อยสลายนานมากๆ เช่นสารสมรรถภาพรังสี หรือสิ่งที่เกี่ยวกับสารเคมี ในระยะเวลาร้อยล้านปีต่อมา เราอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะหายไปหมดไหม แต่แน่นอนว่าจักรวาลของเรา อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่โลกของเราที่มีสิ่งมีชีวิต ยังมีหลายๆ ดาวเคราะห์ ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็เป็นไปได้ครับ

ใครจะรู้ว่า เอเลี่ยนอาจจะเข้ามาสํารวจโลกของเราและศึกษาโลก รวมไปถึงอารยธรรมที่เคยมี มันอาจจะเหมือนกับที่เราพยายามสํารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆ ก็ได้ครับ แล้วสําหรับคุณล่ะ ถ้าลูกนี้ไม่มีคนอยู่ คุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วคุณคิดว่าจักรวาล ยังมีดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมครับ