13 วิธีหาเงินจาก Canva.com

Canva เป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกที่มีฟีเจอร์มากมาย ทําให้สามารถสร้างรายได้ได้หลายวิธี ดังนี้

1. สร้างวิดีโอควิซเพื่อหารายได้จากโฆษณา โดยใช้เทมเพลตสําเร็จรูปจํานวนมากใน Canva ตัดต่อ และอัพโหลดลง TikTok หรือ YouTube เพื่อรอรับเงินจากโฆษณา

2. ออกแบบ Brand Identity Kit ให้กับธุรกิจ Startup เช่น สร้างตราสินค้า โลโก้ สีสันตราสินค้า ใบปลิว ให้กับลูกค้า โดยใช้ Canva ช่วยออกแบบ ขายในราคาแพง

3. สร้าง List Pins แนะนําสินค้าที่มี Affiliate Program ลงบน Pinterest เพื่อหา Commission จากยอดขาย โดยใช้ Template ของ Canva

4. เปิด Shopify Store ขายเสื้อผ้าพิมพ์ลายที่ออกแบบเองด้วย Canva โดยใช้ Print on Demand ในการผลิต

5. สร้าง Simple Quote Videos อัพลง TikTok ด้วยการใช้เทมเพลตของ Canva และเนื้อหาจาก AI Chatbot เพื่อหาเงินจากโฆษณา

6. สร้าง Printable Wall Arts ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเทรนด์ต่างๆ ออกแบบด้วย Canva แล้วขายในรูปแบบ Downloadable บน Etsy

7. ขายออกแบบบริการสร้าง Pitch Deck Presentation ให้ Startup / SME ที่กําลังหาเงินลงทุน โดยใช้ Canva ช่วยสร้าง Slide น่าสนใจ

8. ออกแบบฉลากเทียนด้วยตัวเองใน Canva จากนั้นนําไปพิมพ์ลงบนเทียนของ Print on Demand Service แล้วนําไปขายบน Etsy หรือ Shopify Store

9. สร้างเนื้อหาในรูปแบบ This or That Videos / Choose Your Gift Videos เพื่อดึงดูดผู้ชมบน YouTube Shorts และ TikTok จากกราฟิกและเทมเพลตของ Canva

10. สร้างลวดลายแปลกๆลงบนถ้วย โดยใช้เทมเพลต Mug สําเร็จรูปของ Canva จากนั้นนําไปพิมพ์บนถ้วยจริงด้วย Print on Demand เพื่อขายต่อบน Etsy

11. ออกแบบ Printables ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพจิต เช่น สมุดบันทึกอารมณ์ Planner แบบฝึกหัดคลายเครียด ใน Canva แล้วขายในรูปแบบ Download บน Etsy

12. ออกแบบสินค้าที่มีตัวเลือก Custom ได้ เช่น ถ้วย กระเป๋า ที่มีช่องใส่ข้อความหรือรูปของลูกค้าเอง โดยใช้เทมเพลตสําเร็จรูปของ Canva

13. สร้างบทเรียน / Slide Presentation สําหรับเด็กๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจด้วยกราฟิกสีสันของ Canva จากนั้นขายให้กับครูผ่านเว็บไซต์ Teachers Pay Teachers