7 นิสัยที่ทำแล้วรวย และ ประสบความสำเร็จในชีวิต (คนรวยเขาทำกันแบบนี้)

7 Habits for Highly Effective People เขียนโดยบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่าง Stephen R. Covey เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จและมาดูกันครับว่า 7 สิ่งที่เขาเขียนลงไปในหนังสือมีอะไรกันบ้าง

เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

ข้อที่ 1 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

คุณเคยได้ยินคําว่า Reactive และคําว่า Proactive ไหมครับ Reactive คือ การตอบสนองเชิงรับ ส่วน Proactive คือ การตอบสนองเชิงรุกครับ การทํางานที่มีความ Proactive เป็นลักษณะของการทํางานที่มีแบบแผน เป็นผู้ริเริ่ม มีแรงผลักดันกระตือรือร้นต่อการทํางานและสามารถควบคุมสิ่งที่ต้องการ การที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความเป็น Proactive ครับ หากคุณเป็นคนที่มีความ Reactive มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับ จะพยายามเปลี่ยนตัวเองแค่คุณมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองและลองทํามัน นั่นก็ถือว่าเป็นอีกก้าวของความสําเร็จในตัวคุณแล้วครับ

ข้อที่ 2 สร้างภาพความสำเร็จก่อนจะลงมือทำอะไร

การกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น คุณกําลังคิดว่าจะโพสท์อะไรสักอย่าง เพื่อแชร์ลง Facebook จุดประสงค์คืออะไร กลุ่มบุคคลไหนที่คุณอยากจะให้อ่านคอนเทนต์นี้ คุณต้องการเพิ่มยอด Engagement ยอดไลค์หรือยอดแชร์เพราะการกําหนดเป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นนิสัยของผู้ที่ประสบความสําเร็จครับ

ข้อที่ 3 เรียงลำดับความสำคัญ

การเรียงลําดับความสําคัญและทําสิ่งที่สําคัญก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากคุณยังไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนควรทําก่อนเรามี 4 ข้อที่จะสามารถแยกแยะประเภทงานให้ง่ายขึ้นครับ

 • อย่างแรก สําคัญและเร่งด่วน
 • อย่างที่สอง สําคัญแต่ไม่เร่งด่วน
 • อย่างที่สาม ไม่สําคัญแต่เร่งด่วน
 • อย่างที่สี่ ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วน

ลองจัดประเภทงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคุณตามหัวข้อย่อยข้างต้น แค่นี้ก็สามารถเรียงลําดับความสําคัญว่าอันไหนควรทําก่อนหรือสิ่งไหนควรทําทีหลังได้ครับ

คิดแบบผลประโยชน์ลงตัวทั้งคู่
คิดแบบผลประโยชน์ลงตัวทั้งคู่

ข้อที่ 4 คิดแบบผลประโยชน์ลงตัวทั้งคู่ (Win-Win)

เมื่อตระหนักว่าแท้จริงแล้ว เรามีอํานาจเหนือชีวิตของเราเองมากแค่ไหนนั่นก็คือนิสัยที่หนึ่ง เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม และเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เราปรารถนาและจะประสบความสําเร็จตลอดชีวิตของเรานั่นก็คือ นิสัยที่สอง มีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วจึงลงมือทํา ก็คือ นิสัยที่สาม ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก

ตอนนี้เรามาถึงจุดที่การโต้ตอบกับคนอื่นๆในเชิงรุกสิ่งที่มุ่งเน้นจัดระเบียบจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ Stephen R. Covey กล่าวไว้ว่า ในการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องคิดอย่าง Win-Win โดยมีดังนี้ครับ

 • ข้อที่หนึ่ง Win คือ การเอาชนะทุกอย่างอย่างทุ่มทุนสุดๆ ไม่สนว่าใครหน้าไหนทั้งนั้น
 • ข้อที่สอง Win or Lose มักเกิดขึ้นในรูปแบบที่มีการแข่งขันสูงจนเกินไป อาจต้องใช้อํานาจหรือตําแหน่งให้ได้มาครับ
 • ข้อที่สาม Lose or Win หมายถึง การหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการปะทะแต่เมื่อปัญหาสะสมเป็นเวลานานทุกอย่างจะพังทลายได้
 • ข้อที่สี่ Lose-Lose คือ การที่สูญเสียทั้งสอง เช่น คู่รักคู่หนึ่งกําลังจะหย่าร้างกัน โดยศารสั่งให้ฝ่ายชาย ขายทรัพย์สินและนำเงินอีกครึ่งหนึ่ง มามอบให้กับอดีตภรรยาของตัวเองโดยขายรถ Mercedes Benz ที่มีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ขายได้แค่ 500,000 บาทและต้องแบ่งให้อดีตภรรยาอีกเป็น 250,000 บาท ซึ่งก็แปลว่าพวกเขาทั้งคู่เสียความสัมพันธ์ฉันท์ผัวเมียและแถมยังต้องเสียรถยนต์ด้วยในราคาที่ไม่คุ้มทุนซะเลย
 • ข้อที่ห้า Win-Win or No-deal นี่คือกรณีที่หากไม่สามารถเข้าถึงสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะไม่เห็นด้วยและทั้งคู่ก็เดินจากไปโดยไม่มีความรู้สึกลําบากนี่เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงในช่วงการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือองค์กร
 • ข้อสุดท้าย Win-Win คือ สถานการณ์ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

ข้อที่ 5 การทําความเข้าใจคนอื่นก่อน

การฟังเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อทําความเข้าใจ เนื้อหาที่ผู้เล่าต้องการจะสื่อให้เราฟัง ด้วยความตั้งใจ เพราะก่อนที่เราจะให้ใครมาเข้าใจเรา เราควรเริ่มจากตัวเราที่เข้าใจคนอื่นก่อน เพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและ มี 5 เทคนิคง่ายๆ สําหรับการเข้าใจคนอื่น

 1. ไม่สนใจคําหยาบคาย
 2. ต้องตอบบ้าง เช่น อ้อ อือ โอเค อ้า ได้ครับ
 3. การเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์
 4. ฟังด้วยความตั้งใจ
 5. ฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เพียงฟังคําพูด แต่รวมไปถึงภาษากายและน้ำเสียงของผู้พูดด้วย
การทํางานร่วมกัน
การทํางานร่วมกัน

ข้อที่ 6 การทํางานร่วมกัน

การเข้าใจความแตกต่างเมื่อเราทํางานร่วมกับผู้อื่น อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับใครหลายคน ที่จะยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน แต่ถ้าเรามองถึงจุดเด่นและความสามารถที่ต่างกันของพวกเขาเหล่านั้น การทํางานร่วมกันไม่ใช่อุปสรรคเลยครับ หากเราเข้าใจและดึงประโยชน์ความสามารถในแต่ละด้านเข้าด้วยกัน ความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลครับ

ข้อที่ 7 ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ

การหยุดพัฒนาตัวเอง เช่น ออกกําลังกาย พยายามฝึกร่างกายตัวเองให้แข็งแรงและสุขภาพดีตลอดเวลา เพราะถ้าหากคุณหยุดออกกําลังกายไม่ควบคุมอาหาร ทานอาหารรสจัด ไขมันอาจจะสะสมนําไปสู่โรคและการเจ็บป่วยได้ง่าย หรือ การเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ต่อยอดสิ่งที่มี ให้มีศักยภาพมากขึ้น

สรุป

ทั้งหมดก็เป็นเจ็ดนิสัยที่ทําตามแล้วรวยและประสบความสําเร็จในชีวิตครับ 7 นิสัยนี้บางข้ออาจจะดูยากไปซะหน่อยสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับ แต่ก็นับว่าเป็นหลักการการเริ่มต้นที่ดีและสามารถเป็นเสาหลักในอนาคตของเราได้ สําหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นพัฒนาชีวิตตัวเองหรือเริ่มต้นจะทําบริษัท เริ่มต้นทําสิ่งต่างๆได้ แม้แต่เริ่มต้นการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ก็สามารถนํา 7 ข้อนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับ