Category: พัฒนาตัวเอง

12 นิสัย แปลกๆของ คนประสบความสำเร็จ (แนวคิด พัฒนาความสำเร็จ)

1. ตื่นเช้ามาก หากจะประสบความสําเร็จ คุณต้องหัดตื่นเช้าๆ ตี 4 ถึง ตี 5 เพราะจะทําให้มีเวลามากขึ้น ที่จะทําสิ่งใหม่ๆ จัดการกิจวัตรประจําวันได้เสร็จเร็วขึ้น หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทําให้เรามีเวลามากกว่าใคร เร่งการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ไว และอีกอย่างคือเหล่าผู้ประสบความสําเร็จถึงแม้จะตื่นเช้ามากๆ แต่พวกเขาไม่ได้เข้านอนไวนะ เพราะต้องยุ่งอยู่กับงานเพื่อความสําเร็จของเขา 2. เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด หลายคนมักกลัวความผิดพลาด แต่สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว ความผิดพลาดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ เพราะหากเขาไม่ผิดพลาดเขาก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จ ความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ไม่มีใครสําเร็จได้ในครั้งแรกเช่น Walt Disney เคยล้มละลายมาก่อนแต่เขาก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาด จนปัจจุบันนี้เขาได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ให้ความผิดพลาดสอนคุณให้แข็งแกร่งขึ้น 3. คิดนอกกรอบ คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ มักคิดนอกกรอบและเอาตัวเองออกจากกรอบ ด้วยจุดมุ่งหมายของการคิดนอกกรอบคือการแสวงหาวิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขสิ่งเดิมให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือมีคุณภาพสูงขึ้น หาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร หากคุณพยายามนั่งดูงานของคนอื่นคัดลอกคอนเทนต์เพื่อสร้างผลงาน ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จหรอกนะครับ...

9 อาชีพที่ไม่โดน AI แย่งงาน ในอนาคต

ตัวผู้เขียนเองได้ลาออกจากงานประจำมาได้ 10 กว่าปีละครับ ที่ยังรอดอยู่ได้ทุกวันนี้ โดยที่ไม่กลับไปทำงานประจำอีกเลย ส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวเร็ว เทรนด์หนึ่งที่ผมรู้สึกมานานแล้วว่า กำลังเปลี่ยนโลกเราแบบ หน้ามือเป็นหลังมือคือ AI/Robot ผมก็เลยเตรียมตัวรับมือมาบ้างแล้ว บทความนี้จะมาแชร์ว่า มีอาชีพอะไรบ้างที่จะไม่โดน AI แย่งงาน อาชีพที่จะไม่โดน AI แย่งงานก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับคน เช่น Youtuber/Influencer แบบนี้เป็นต้น ผมเองก็มีลูก ก็คิดไว้แล้วว่าจะปูทางให้เขาเตรียมตัวรับมือ เพราะพอเขาโตโลกเราคงเปลี่ยนไปมาก ที่คิดไว้คือ เรื่องของการเป็นนักลงทุน หรือ เป็นคนเขียนคำสั่งเพื่อใช้งานพวก AI อะไรประมาณนี้นะครับ ผมได้รวบรวม 9 อาชีพที่ผมคิดว่า AI ไม่น่าจะมาแย่งงานได้ มีดังต่อไปนี้ครับ 1. Influencer/KOL ตัวผมเองก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็น KOL และใช้...

4 วิธี ค้นหาตัวเองให้เจอ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิต

บ่อยครั้งที่เราถามตัวเองกับคําถามเดิมๆแต่ยากที่จะตอบ เราจะค้นหาตัวตนของเราได้อย่างไร? ความหมายของชีวิตเราคืออะไร? จากหลักปรัชญาของ ฟรีดริช นีทเชอ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นหนึ่งในลัทธิอัตถิภาวนิยม ซึ่งเป็นที่รู้จักในแนวคิดที่แปลกใหม่เกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนา แม้ว่าเขาจะมีผลงานที่ขัดแย้งกับผู้เห็นต่าง แต่เขาก็พิสูจน์ว่าเขาคือนักปรัชญาที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยามนุษย์ ทุกคนสามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้และยอมรับผลของการกระทําของตนเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นหัวข้อในวันนี้จึงได้รับแรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาของ ฟรีดริช นีทเชอ ซึ่งคุณสามารถนําไปปรับใช้กับ 4 เทคนิคค้นหาตัวเองให้เจอ 1. ไม่ตามกระแส ฟรีดริช นีทเชอ กล่าวว่า ค่านิยมสากล คือ ความจริงที่เป็นเพียงการแสดงออกส่วนบุคคล ซึ่งถูกสนับสนุนโดยผู้ที่เห็นชอบพวกเขา นิชเช่ เชื่อว่าสังคมได้สร้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ถ้วยชามใบหนึ่งที่บิดเบี้ยว พวกเขาเชื่อว่าชามใบนี้มันผิดมันควรจะมีรูปทรงครึ่งวงกลมที่ได้มาตรฐาน แต่หากมีที่เห็นต่างว่าชามใบนี้รูปทรงปกติ คนที่เชื่อในบรรทัดฐานทางสังคมที่กล่าวมาเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นชอบด้วย ในทํานองเดียวกันกับศีลธรรมทางสังคมที่ถูกสร้างโดยบุคคล เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนอกจากนี้ก็เพื่อกําจัดบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ เป็นบรรทัดฐานการตัดสินใจพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งอาจทําให้คนบางกลุ่มเห็นต่างและนําไปสู่การต่อต้านทางสังคม หากบรรทัดฐานทางสังคมของเรานั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอ เหล่าคนที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลก็ไม่จําเป็นต้องถูกบังคับให้เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมตีกรอบไว้ เราลองนึกภาพดูว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม...

10 วิธีเปลี่ยนจากคนชอบ “นอนดึก” เป็น “คนตื่นเช้า” (รู้แล้วชีวิตเปลี่ยน!)

Marcus Aurelius เป็นจักรพรรดิแห่งโรมตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 161-180 ในช่วงที่ปกครองเขาได้สร้างงานเขียนอัตชีวประวัติหลายชุดซึ่งผลงานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายก็คือ ปรัชญาการทําสมาธิ ถือได้ว่าเป็นผลงานปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งเลย ซึ่งปรัชญานี้สามารถนํามาปรับใช้กับวิธีตื่นเช้าและทําให้มีความสุขตลอดทั้งวันได้ 1. หาอิคิไกของคุณ อิคิไก เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของญี่ปุ่นหมายถึงการหาเหตุผลว่าทําไมคุณถึงอยากตื่นนอน ทําไมคุณถึงอยากมีชีวิต คุณค่าการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไร มาร์คัสเชื่อว่า หากเรารู้สาเหตุว่า อะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราอยากจะดําเนินชีวิตและอะไรคือเหตุผลที่จะทําให้เรามีความสุขที่จะตื่นขึ้นมา นั่นก็เป็นอีกข้อนึงที่จะทําให้คุณอยากตื่นเช้า หากคุณไม่รู้ว่า อิคิไก ของคุณคืออะไร ลองถามตัวเองว่า ถ้าฉันมีเวลามากพอฉันจะอยากทําอะไรมากที่สุด เช่น ฉันอยากจะเที่ยวรอบโลก อยากจะเป็นอาสาสมัคร หรือ ฉันอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อพ่อแม่จะได้อยู่อย่างสุขสบาย ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณอยากตื่นขึ้นมาและดําเนินชีวิตสู่เป้าหมาย 2. จัดเตรียมสิ่งที่จะทําในวันพรุ่งนี้ ก่อนที่คุณจะเข้านอน คุณต้องรู้ว่าพรุ่งนี้ มีโปรแกรมอะไรบ้างที่คุณจําเป็นจะต้องทํา เป็นการวางแผนบริหารเวลาล่วงหน้าให้กับตัวเองในทุกๆวัน เช่น ปกติคุณจะต้องออกกําลังกายตอนเช้า เวลา 9:00น แล้วคุณก็ต้องเริ่มทํางาน คุณอาจจะเตรียมเสื้อผ้าที่จะสวมใส่สําหรับออกกําลังกายพรุ่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม...

10 วิธีบริหารเวลาขั้นเทพ เลิกบ่นว่าไม่มีเวลา เปลี่ยนมาบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพดีกว่า!

Lucius Annaeus Seneca นักปรัชญาชาวโรมันเกี่ยวกับลัทธิ Stoic เคยเขียนไว้ว่า ไม่ใช่ว่าคนเราจะอายุสั้น แต่เราเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมากเกินไป เราทุกคนมักชอบผลัดวันประกัน ใช้เวลากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ กิเลสต่างๆมักล่อลวงเราและเป็นศัตรูกับการบริหารเวลา การจัดการเวลาเลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆ มันเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด โชคดีที่นักปรัชญาเช่น เซเนก้า มีมุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ 10 เคล็ดลับที่จะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการกับเวลาครับ ข้อที่ 1 ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่า ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งคํานี้ในการบริหารเวลาก็เช่นกันนะครับ เรามักจะใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์และไม่มีคุณค่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับมาเสียดายทีหลัง ลองนึกภาพดูว่าคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่รวยเอามากๆแล้วเขาก็กําลังโปรยเงินทิ้งโดยที่ไม่รู้คุณค่าของมัน ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณคงคิดว่าเขาบ้าแน่นอนที่ทิ้งสิ่งที่มีค่าโดยที่ไม่รู้คุณค่าของมัน ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับ เช่น นักเรียนมหาลัยชั้นปีที่ 1 สอบตก ทําให้เขารู้สึกตระหนักและเสียดายเวลา 1-2 เดือนในการอ่านหนังสือ ที่เขาไม่ตั้งใจอ่านพลาด หรือ ถ้าเราพลาดขบวนรถไฟแค่ไม่กี่นาที ก็ทําให้ตระหนักถึงเวลาว่าเราควรจะมาให้เร็วกว่านี้...

ทำอย่างไรให้ผู้ชายที่คุณชอบ มาหลงรักคุณ (เลิกโสดเพราะสิ่งนี้)

บ่อยครั้งที่คนๆนั้นเดินผ่านคุณ คุณก็จะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ นี่มักจะหมายความว่าคุณกําลังตกหลุมรักใครสักคนและเมื่อคุณชอบใครสักคน คุณมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ รู้สึกตื่นเต้นเวียนหัว ถ้าคุณกําลังมองหาคําแนะนําบางอย่างที่ทําให้ผู้ชายที่คุณชอบ มาชอบคุณ ขั้นตอนแรกที่จําเป็นสําหรับการเริ่มความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นก็คือ ข้อที่ 1 เริ่มต้นด้วยความจริงใจ ความจริงใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆครับ ผู้ชายที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการโกหกหรือการหลอกลวง มักไม่เคยมีตอนจบที่ดีครับ ความจริงเป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สําคัญที่สุดของความสัมพันธ์ที่แท้จริงครับ และตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี้ยจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าเชื่อถือของคุณเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะสนใจผู้ชายคนนั้นหรือแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจในตัวเขา ข้อที่ 2 มีความมั่นใจในตัวเอง ผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ความมั่นใจได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าทําให้ผู้คนมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนอื่นๆ ดูเหมือนว่าคนที่มีความมั่นใจจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาโดดเด่นมากๆ ทําให้ใครก็อยากจะเข้าหา อยากทําความรู้จัก การที่คุณมั่นใจในตัวเองและสบายใจกับตัวเอง เป็นการเพิ่มความน่าสนใจและเสน่ห์ของคุณ ข้อที่ 3 คุยด้วยแล้วสบายใจ การมีทัศนคติที่ดี สามารถคุยได้ทุกเรื่องและทําให้อีกฝ่ายสบายใจ ถือว่าเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของผู้หญิงที่ควรมี ถ้าคุณอยากให้เขาชอบคุณ เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่มีทัศนคติที่เป็นมิตรหรือแม้แต่อารมณ์ขันคุณต้องผ่อนคลายเล็กน้อยและขัดแย้งบ้างในบางครั้ง แต่ไม่ใช่จะขัดแย้งไปซะหมด ถ้าเรามองกลับกันหากคุณมีผู้ชายมาจีบคุณและเขาค่อนข้างมีอารมณ์ขันแล้วคุณคุยด้วยแล้วสบายใจ คุณก็อาจจะเผลอใจให้เขาไปแล้วบ้างกรณีก็เหมือนกันครับ ข้อที่ 4 หาสิ่งที่สนใจคล้ายๆกัน หากคุณอยากให้ผู้ชายชอบคุณ...

7 นิสัยที่ทำแล้วรวย และ ประสบความสำเร็จในชีวิต (คนรวยเขาทำกันแบบนี้)

7 Habits for Highly Effective People เขียนโดยบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่าง Stephen R. Covey เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จและมาดูกันครับว่า 7 สิ่งที่เขาเขียนลงไปในหนังสือมีอะไรกันบ้าง ข้อที่ 1 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม คุณเคยได้ยินคําว่า Reactive และคําว่า Proactive ไหมครับ Reactive คือ การตอบสนองเชิงรับ ส่วน Proactive คือ การตอบสนองเชิงรุกครับ การทํางานที่มีความ Proactive เป็นลักษณะของการทํางานที่มีแบบแผน เป็นผู้ริเริ่ม มีแรงผลักดันกระตือรือร้นต่อการทํางานและสามารถควบคุมสิ่งที่ต้องการ การที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความเป็น Proactive ครับ หากคุณเป็นคนที่มีความ Reactive มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับ จะพยายามเปลี่ยนตัวเองแค่คุณมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองและลองทํามัน...

4 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ ทำในเวลาว่าง (วิธีพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น)

ความสําเร็จคือสิ่งที่ใครๆก็ล้วนโหยหาและต้องการมันมากที่สุดครับ ในขณะที่คุณกําลังใช้เวลากับสิ่งล่อใจอย่างไร้ประโยชน์คุณเคยสงสัยไหมครับว่าผู้ประสบความสําเร็จ เขาทําอะไรในยามว่างหรือเวลาของเขาและของเรา มีไม่เท่ากันหรือเปล่านะ หากคุณกําลังสงสัยลองมาดู 4 สิ่งที่คนประสบความสําเร็จทําในเวลาว่างกันครับ ข้อที่ 1 อย่าหยุดเรียนรู้ อาจจะฟังดูน่าเบื่อ สําหรับใครหลายๆคน แต่นี่คือเรื่องจริงที่คนประสบความสําเร็จทําในเวลาว่าง เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเรียนจบการศึกษาไปแล้ว แต่ความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนบางส่วนอาจจะเก่าเกินไปที่จะนํามาใช้ได้จริงกับโลกยุคปัจจุบัน การอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ คือหนึ่งอีกกิจกรรมยามว่างของพวกเขาเหล่าผู้ประสบความสําเร็จครับ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับโลกภายนอกได้และยังเป็นการเร่งเวลาแห่งความสําเร็จให้เร็วขึ้นไปอีก ข้อที่ 2 ให้เวลากับการออกกําลังกาย การออกกําลังกายคือสิ่งที่สําคัญมากๆครับ เพราะจะทําให้ร่างกายกระตือรือล้นและสุขภาพดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังหลังจากเราได้คร่ำเครียดกับการทํางาน หากคุณต้องการที่จะไปให้ถึงความสําเร็จ ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี เป็นด่านแรกที่จะพาคุณถึงเป้าหมายดังนั้นเราควรจัดสรรเวลาการออกกําลังกายด้วยนะครับ ข้อที่ 3 นั่งสมาธิ ฝึกจิตเป็นอีกกิจกรรมที่ฟังดูน่าเบื่อมากๆครับ เพราะถ้าหากคุณเป็นคนที่สมาธิสั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการนั่งสมาธิฝึกจิตใจก็เป็นอีกหนทาง แห่งการไปสู่ความสําเร็จ เพราะการนั่งสมาธิ เป็นการให้เวลาสมองหยุดพักสักครู่อยู่กับความสงบ ฝึกจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านช่วยให้มีสติมากขึ้นในการทํางานและใช้ชีวิตในทุกทุกวันด้วยนะครับ ข้อที่ 4 การมี Passion...

10 สัญญาณว่าสาวที่เราจีบ เริ่มมีใจให้แล้วนะ (จีบสาวอย่างไรไม่ให้นก)

ความรักเป็นสิ่งสวยงามครับ หากคุณกําลังจะจีบใครสักคนแต่ไม่รู้ว่าเธอเริ่มมีใจให้คุณแล้วหรือยัง มาดูกันกับ 10 สัญญาณบ่งบอกว่าสาวๆ เริ่มชอบคุณแล้ว ข้อที่ 1 แอบมองพร้อมกับหัวเราะกลบเกลื่อน หากเธอชอบคุณ เธอจะแอบมองคุณในบางโอกาส อาจจะเป็นตอนที่เธอกําลังหัวเราะอยู่กับเพื่อนๆหรือตอนที่คุณเผลอแล้วกวาดสายตามองคุณเป็นแว๊บๆแก้เขิน นั่นก็หมายความว่าเธออาจจะกําลังประหม่า ยังไม่มั่นใจหรือไม่กล้าสู้สายตาสุดเย้ายวนของคุณบางทีเธออาจจะคิดว่าแค่หัวเราะเราแอบมองคุณนี่ก็เซฟสุดแล้ว ข้อที่ 2 สังเกตวิธีที่เธอมอง เชื่อกันว่าหากเราเห็นสิ่งที่เราสนใจหรือเราชอบ เราจะอยากมองนานๆ รูม่านตาเราจะขยายรับแสงเพื่อให้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าให้คมชัดระดับ 4K ซึ่งข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงทุกคนนะครับ เพราะผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน บางคนจะเป็นสาวมั่นหรือสาวขี้อายก็ได้บางคนอาจจะกล้าสบตาและส่งสายตาที่สื่อถึงความรักที่มีต่อคุณได้อย่างชัดเจนหรืออาจจะแอบมองทีเผลอก็ยังดี ข้อที่ 3 ภาษากาย ภาษากายก็สามารถบ่งบอกว่าเธออาจจะชอบคุณได้ ภาษากายเป็นการเชื้อเชิญทอดสะพานในทางอ้อม แต่หากคุณไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้เราขอแนะนําให้คุณลองซื้อหนังเกี่ยวกับภาษากายหรืออาจจะสอบถามจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์ก็ได้ ในบางสถานการณ์เช่น คุณกําลังยืนคุยกับพวกเธอ ลักษณะการยืนที่สบายไม่เกร็งหรือหันปลายเท้ามาหาคุณ นั่นก็หมายถึงว่าเธอรู้สึกดีที่ได้คุยกับคุณ แต่ถ้าเธอดูเกร็งๆกอดอก, หลบตา เธออาจจะกําลังประหม่าขั้นสุดและตื่นเต้นก็ได้ ข้อที่ 4 แอบมองคุณบ่อยครั้ง เริ่มมีใจหรือแอบชอบมันก็ต้องเริ่มจากการแอบมองก่อนใช่ไหมครับ...

10 วิธีดึงดูดเนื้อคู่ ทำให้ผู้หญิงมารักเรา (เลิกโสดสักที)

สําหรับใครที่กําลังมีคนที่แอบชอบหรืออยากให้สาวๆ มาสนใจเรานะครับ มาดูกันว่า 10 วิธีดึงดูดสาวสาวให้ชอบเราและอยากอยู่ใกล้เรามีอะไรกันบ้าง แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและจิตวิทยาด้วย ข้อที่ 1 มีงานอดิเรก เพื่อสร้างเสน่ห์เพื่อดึงดูดให้อีกฝ่ายสนใจ คือ เราต้องมีงานอดิเรกที่ดึงดูดทําให้เหล่าสาวๆเห็นถึงเสน่ห์ความเท่ในตัวคุณจากงานอดิเรกที่คุณทํา แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่างานอดิเรกต้องเป็นสิ่งที่คุณสนใจจริงๆเท่านั้น ไม่ได้ปลอมหรือสร้างมันขึ้นมา เพราะมันอาจจะโป๊ะและลดความน่าสนใจในตัวคุณลงก็ได้ งานอดิเรกอย่างเช่น สนใจในรถบิ๊กไบค์, วาดภาพ, เล่นดนตรี, ออกกําลังกาย ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ข้อที่ 2 กลิ่นตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เรื่องเล็กๆที่ผู้ชายบางคนอาจพลาดก็คือเรื่องกลิ่นตัวครับเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน แม้กระทั่งเรื่องกลิ่นตัว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถตัดสินได้ว่าคุณได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ หากคุณเจอปัญหาเรื่องกลิ่นตัว เราขอแนะนําให้จัดการอาบน้ำ หาโคโลญจน์ดับกลิ่นหรือฉีดน้ำหอมที่ไม่ฉุนมากและเหมาะกับตัวคุณ เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวคุณเองและแน่นอนครับว่าหากเธอได้กลิ่นตัวหอมๆ อาจจะมีหวั่นไหวกันบ้างละครับ ข้อที่ 3 คารมดีเป็นต่อ เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่า คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง ลองสร้างเสียงหัวเราะหรือหามุขตลกๆมาเล่นให้เธอหัวเราะดูสิครับเพราะคงไม่มีใครชอบเรื่องเครียดๆ หรอกจริงไหมครับคารมดีสร้างเสียงหัวเราะสามารถดึงดูดสาวๆ...